Zimno w zimie - o czym warto pamiętać

Jak się okazuje obciążenia w racy i przy wykonywaniu obowiązków mogą przyjmować rozmaity charakter. Problemem może być również temperatura i to zarówno ta wysoka oraz niska. Widać to szczególnie na przykładzie pracowników wykonujących swoje obowiązki poza budynkami. Wówczas podczas zimy a nawet jesieni najlepiej wyposażyć pracowników w ciepłą odzież. Dodatkowo warto dodać, że w sytuacji, kiedy temperatura spada poniżej około 10 stopni Celsjusza powinno się zapewnić ciepły posiłek o charakterze regeneracyjnym. Niższa temperatura wpływa również na czas pracy, co wymusza częstsze przerwy w jej wykonywaniu. Najczęściej przerwa powinna się odbywać, co około 3 – 4 godzin. Podobne obowiązki dotyczą prac związanych z pracą w pomieszczeniach, w których temperatura również spada poniżej 10 stopni Celsjusza. Niższa temperatur wpływa poważnie na wydajność pracowników ich bezpieczeństwo oraz precyzję wykonywanych prac.