Wiatr - Twój sojusznik w pozyskiwaniu energii elektrycznej

Zaletą rosnącej popularności energii naturalnej jest głównie to, że jest ona powszechnie dostępna i darmowa. W dużej mierze dotyczy to energii słonecznej oraz wiatrowej. Fakt, że w naszym, jak i w wielu innych krajach, wiatr i słońce są bardzo rozpowszechnione, jest w dużej mierze prawdziwy, jednak należy pamiętać o tym, że są to ogólne warunki, niekoniecznie występujące w konkretnej lokalizacji. A te są szczególnie istotne dla poprawnego działania elektrowni wiatrowych. W ich przypadku decydującym elementem jest wiatr, który choć zasadniczo powszechny, nie zawsze posiada wymaganą siłę. Słaby wiatr nie zawsze jest w stanie zapewnić wystarczającą energię do tego, by elektrownia o dużej mocy nie tylko podjęła pracę, ale również, by zaczęła wytwarzać potrzebną nam ilość energii elektrycznej. Na siłę wiatru mają wpływ rozmaite czynniki, do których należy także ukształtowaniu terenu. Naturalne oraz sztuczne przeszkody mogą ograniczać jego siłę bądź wprowadzać zawirowania. Te ostatnie są szczególnie mało korzystne dla efektywności takich instalacji. Podobny wpływ na siłę i charakter wiatru mają pory roku oraz dnia. Wiatr ma rozmaitą intensywność w różnych miesiącach, podobne wahania można zauważyć o różnych godzinach dnia, dlatego też turbiny i przydomowe wiatraki często montowane są na masztach lub innych dedykowanych do takich celów konstrukcjach. Im wyższa ich wysokość, tym zazwyczaj lepszy dostęp do silniejszego wiatru. Tego rodzaju rozwiązania często wykorzystuje się także w sytuacji, kiedy warunki związane z ukształtowaniem terenu, nie pozwalają na zyskanie odpowiedniej siły wiatru. Wyższa wysokość to umieszczenie wirnika ponad przeszkodą, a tym samym na uzyskanie niezbędnych parametrów.

Uwzględniając te wszystkie wymagania oraz konsultując montaż elektrowni ze specjalistą, wybierzemy najbardziej optymalne rozwiązanie dla spełnienia naszych potrzeb energetycznych. Dla wielu osób okazują się one na tyle atrakcyjne, że nie wyobrażają sobie już korzystania z tradycyjnej instalacji. Wybór elektrowni wiatrowych (w innych przypadkach fotoogniw) nie jest już podyktowany tylko koniecznością, lecz przede wszystkim opłacalnością i oferowanymi przez nie możliwościami oraz zaletami.