Warsztaty i firmy - liczące się maszyny cnc

Firmy, szczególnie te większe, mają na swoim wyposażeniu bardziej zaawansowane narzędzia i maszyny, niż te znajdujące się w przydomowym warsztacie. Najczęściej mają większą moc, szersze możliwości oraz dodatkowe rozwiązania pozwalające na usprawnienie poszczególnych czynności. Takie usprawnienia wpływają jednak niekiedy bardzo istotnie na wytwarzane i powstające w ten sposób elementy oraz wyroby. Dzieje się tak szczególnie, jeżeli zależy nam na czasie, precyzji i dążymy do bardziej seryjnej produkcji. Chcąc to osiągną, sięgnięto do rozwiązań CNC, a więc komputerowego sterowania urządzeń numerycznych – Computerized Numerical Control. Zapewniono sobie tym samym szereg dodatkowych możliwości, z których szybko zaczęto korzystać. Nowe maszyny miały odmienny wygląd i wymagały specjalnej obsługi, co wytworzyło potrzebę odpowiednich szkoleń i kursów dla osób na takie stanowiska. Pod pewnymi względami, można to uznać za swoistą wadę takiego rozwiązania. Jednocześnie możliwości pod wieloma względami przewyższały ręczną obróbkę materiałów. Do dziś jest to atrakcyjne rozwiązanie i korzysta na tym producent frezarek cnc, tokarek i innych maszyn wykonywających zadania w oparciu  system CNC. Zaprogramowane odpowiednio narzędzia usuwają zbędne części materiału aż zostanie nadany wcześniej opisany kształt. W zależności od typu i rodzaju maszyny umieszcza się w niej blok materiału lub przedmiot o odpowiedniej wielkości lub parametrach i dokonuje jego obróbki. Do poszczególnych prac, odpowiednie są tylko określone narzędzia, zgodne ze specyfiką urządzenia. Elementy wykonujące pracę również ulegają zużyciu i zawsze należy pamiętać o ich kontroli i wymianie. Pozwoli to na uniknięcie usterek samej maszyny, jak i uszkodzenia ewentualnego materiału lub produktu, który właśnie powstaje.